Program "Solidarna Szkoła"
realizowany jest przez:

  •       
A A A

WSPÓLNIE BUDUJEMY SOLIDARNE SZKOŁY

                                                                             REJESTRACJAhttps://solidarna.ceo.org.pl/aktualnosci/solidarna-szkola-nabor-20192020

SOLIDARNA SZKOLA TO PROGRAM SKIEROWANY DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH NAJNOWSZĄ HISTORIĄ POLSKI I SOLIDARNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ. W RAMACH PROGRAMU MOŻECIE WZIĄĆ UDZIAŁ W FESTIWALU INTERNETOWYM, SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI, LEKCJACH ON-LINE I KONFERENCJI FINAŁOWEJ W GDAŃSKU.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.