Moda na wolontariat

Polecamy publikację kwartalnika „Przekrój” powstałą z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu, który obchodziliśmy w 2011 r., we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Wolontariatu. Choć od publikacji minęło już 8 lat pozostaje ona nadal aktualna, tym bardziej, że to właśnie w 2011 r. poziom zaangażowania Polaków w działalność społeczną osiągnął punkt kulminacyjny.  

Link do publikacji. 

Publikacja podzielona jest na trzy części: „Dlaczego warto być wolontariuszem”, „Jak to zrobić” oraz „Rozmowy o wolontariacie”.  Podejmowane są w niej istotne tematy dla urzeczywistniania ideałów solidarności międzyludzkiej, takie jak: dlaczego potrzebujemy mody na wolontariat, jakie korzyści odnosimy działając jako wolontariusz, jak  można zaangażować się w wolontariat europejski.  Autorzy wskazują również, że wolontariat nikogo nie wyklucza, dając szansę każdemu i podają konkretne przykłady z życia codziennego wolontariuszy niepełnosprawnych i wolontariuszy będących na emeryturze.

W dalszej części publikacji znajdziemy porady, jak zostać wolontariuszem, ale także jak poszczególne organizacje mogą znaleźć wolontariuszy, jak ulepszyć wolontariat, uczynić go bardziej efektywnym i owocnym zarówno dla wolontariusza, jak i podmiotu, na którego rzecz on działa, jak pogodzić  wolontariat z karierą zawodową, a także wiele innych.

Autorzy pytają też o genezę wolontariatu i proponują nam wspólną podróż wokół tej jakże praktycznej koncepcji, prowokując do dostrzeżenia w działalności społecznej wartościowej mody.

Publikacja jest skarbnicą ciekawych pomysłów, planów na działania, a ponadto inspiruje i pozytywnie nakręca  na ideę wolontariatu.