Webinarium: Fakty i emocje - czego możemy się nauczyć z obrad Okrągłego Stołu?

Zapraszamy na webinarium Solidarnej Szkoły!
Fakty i Emocje - czego możemy się nauczyć z obrad Okrągłego Stołu?
21 kwietnia 2020 o 18.00

Link do rejestracji: https://tiny.pl/7xm3x

Czy możliwe jest zakończenie konfliktu politycznego dzielącego Polskę? Jak odbudować zaufanie między stronami, które uznają się za wrogów? Okazuje się, że i dziś te pytania mogą być nie mniej aktualne, jak 30 lat temu. Doświadczenie Okrągłego Stołu pokazuje nam, że potrafimy osiągnąć porozumienie mimo dzielących nas różnic. Warto zastanowić się, z jakich doświadczeń i postaw okresu transformacji systemowej w Polsce warto czerpać, a co powinniśmy odrzucić.

 

Podczas tego spotkania online odpowiemy na pytania jak:

- rozstrzygać spory za pomocą dialogu?

- znaleźć kompromis w sytuacji kryzysowej?

- kształtować postawy młodego pokolenia odnosząc się etosu opozycji politycznej w PRL?

 

DLA KOGO?

- Młodzieży, nauczycieli, pasjonatów historii, których szukają w wydarzeniach historycznych odpowiedzi na współczesne pytania

Historyk, politolog, wykładowca akademicki. Pracownik naukowy w Europejskim Centrum Solidarności oraz Instytucie Bezpieczeństwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor licznych prac naukowych na temat myśli politycznej opozycji w okresie PRL oraz bezpieczeństwa społecznego w okresie transformacji systemowej w Polsce.

 

Podczas webinarium położymy nacisk na:

- psychologię podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych

- znalezienie odpowiedzi na współczesne pytania poprzez analizę doświadczeń historycznych

- poszukiwanie postaw godnych naśladowania i wartości, do których warto odwoływać się radząc sobie ze współczesnymi problemami

 

Po wysłuchaniu webinarium będziecie:

- samodzielnie interpretować wydarzenia historyczne jako ciąg przyczynowo – skutkowy

- zastanawiać się nad skutecznym sposobem rozstrzygania konfliktów

- wyciągnąć wnioski na temat roli i znaczenia Okrągłego Stołu oraz społecznego odbioru decyzji podejmowanych w okresie transformacji systemowej