Dobre praktyki-Szkoła Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną dobrą praktyką na ciekawy projekt realizujący elementy edukacji solidarnościowej.  Młodzież poznawała historię ruchu solidarnościowego na lekcjach, a podczas zajęć wychowawczych został wyświetlony film, który powstał podczas realizacji innego projektu CEO „Opowiem Ci o wolnej”. Było to nagranie ze spotkania z długoletnim proboszczem Parafii pw. Chrystusa Króla. Uczestnikiem wydarzeń grudniowych w 1981 roku na kopalni „Ziemowit”, którego wieloletnia działalność społeczna jest w Lędzinach przykładem realizowania idei solidarnościowych w praktyce.  
Zadaniem uczniów było również zgromadzenie pamiątek z okresu Solidarności, wybranie jednej pamiątki  oraz stworzenie szkolnego wirtualnego muzeum. W tym celu powstała też grupa projektowa, która zajmuje się stworzeniem szkolnej strony internetowej z pamiątkami z tamtych czasów. Na stronie będzie również zamieszczony film ze świadkiem historii. Podczas kilku przerw na korytarzach szkolnych grupa projektowa przygotowała również wystawę eksponatów i opowiadała  ich historię uczniom i pracownikom szkoły, a dla całej społeczności uczniowskiej zorganizowano apel dotyczący wydarzeń związanych z wprowadzonym stanem wojennym i idei Solidarności.  
Chcąc zaangażować w projekt także najmłodszych uczestnicy projektu zorganizowali dla młodszych klas gry i zabawy zręcznościowe, wspólne śpiewanie kolęd, pokazy tańców.