Ścieżka społeczna

Społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice - szuka odpowiedzi na pytania: Co to jest solidarność? Dlaczego jest taka ważna w życiu społecznym?

W ramach tej scieżki prześledzimy, co się stało wzorami zachowań społecznych i postawami z czasów "Solidarności". Zastanowimy się nad ideą solidarności, kregami solidarności (lokalnej, globalnej), sposobami na bycie solidarnym i na to, jak uczyć innych solidarności.

O solidarności:

O solidarności globalnej:

Metody pracy: 

 

 

Lekcje on-line:

Elementem Solidarnej Szkoły są różnież lekcje on-line, które prowadzą dla nas eksperci. Materiały z tych spotkań również można wykorzystać jako podstawę do przeprowadzenia z uczniami lekcji o różnych wymiarach solidarności. Poniżej znajdą Państwo prezentacje z lekcji wraz ze scenariuszami ćwiczeń.

23. Lekcja o kooperatywach i spółdzielczości

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

24.Misja: solidarność lokalna

Stawiamy przed uczniami nowe wyzwanie: solidarność lokalną. Zachęcamy do spojrzenia na swoje otoczenie i podjęcia działania na rzecz innych.

​25. Jak nie wchodząc w politykę zmieniać świat?

Co możemy zrobić, aby zmieniać nie tylko najbliższe otoczenie, ale i wpływać na to, co dzieje się na świecie? Przyglądamy się wydarzeniom na Ukrainie i zastanawiamy się, co to znaczy być solidarnym globalnie.

Scenariusz lekcji

Prezentacja:  

Polecamy również:

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej

Pakiet edukacyjny.

Edukacja globalna

Podczas lekcji uczniowie zastanawiają się, nad pojęciem solidarności w życiu codziennym oraz w szerszym wymiarze - globalnym. Przypomina sobie poznane prawa człowieka oraz definiuje wybrane prawa trzeciej generacji, rozważając ich znaczenie we współczesnym świecie. 

Bieda - przewodnik dla dzieci

Książka dla dzieci o nierównościach społecznych. Główna bohaterka, Anka, dociekając skąd się bierze bieda, zastanawia się, czy to prawda, że mama jest leniwa, dowiaduje sie co to jest dziedziczenie biedy, polityka społeczna i jak jest w innych państwach.