Ścieżka społeczna

Społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice - szuka odpowiedzi na pytania: Co to jest solidarność? Dlaczego jest taka ważna w życiu społecznym?

W ramach tej scieżki prześledzimy, co się stało wzorami zachowań społecznych i postawami z czasów "Solidarności". Zastanowimy się nad ideą solidarności, kregami solidarności (lokalnej, globalnej), sposobami na bycie solidarnym i na to, jak uczyć innych solidarności.

Materiały do ścieżki:  

1. Nie ma solidarności bez miłości - scenariusz zajęć  

(II etap edukacyjny)

2. Co wiemy o uchodźcach? Propozycja projektu uczniowskiego.

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

3. Scenariusz warsztatów dziennikarskich.

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

4. Debatujemy o solidarności.

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

5. Czym jest solidarność? Tworzymy mapę myśli.

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

6. Jak i komu pomagać, czyli o byciu solidarnym - scenariusz ćwiczenia 

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

7. Wspólnie o nowym życiu dworca PKP - scenariusz ćwiczenia

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

8. Stróż nocny albo troskliwy opiekun, czyli o możliwych rolach państwa. - scenariusz lekcji

(IV etap edukacyjny)

9. Ćwiczenia uzupełniające do lekcji o możliwych rolach państwa  

(IV etap edukacyjny)

10. Człowiek jest zawsze solidarny z kimś i dla kogoś - scenariusz lekcji.

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

11. Solidarność globalna - scenariusz warsztatów

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

12. Scenariusz lekcji o solidarności lokalnej  

(III etap edukacyjny)

13. Od czego zacząć, czyli ewaluacja jest dobra na wszystko. Ćwiczenie dot. ewaluacji szkolnych akcji.

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

14. Jak działa metaplan? Analiza akcji charytatywnych i wyciąganie wniosków na przyszłość. Scenariusz ćwiczenia.

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

15. Solidarność. Co oznacza w praktyce? Scenariusz ćwiczenia.

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

16. Solidaryzm społeczny - ćwiczenia 

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

17. Krótki przepis na diagnozę społeczną

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

18. Pomoc rozwojowa - scenariusz lekcji

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

19. Spacer badawczy

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

20. Czym jest solidarność? Tworzymy kolaże

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

21. Kto jest biedny? O obliczach polskiego ubóstwa - scenariusz lekcji

(III etap edukacyjny)

22. Prawdziwa historia uchodźców - propozycja zajęć

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

Lekcje on-line:

Elementem Solidarnej Szkoły są różnież lekcje on-line, które prowadzą dla nas eksperci. Materiały z tych spotkań również można wykorzystać jako podstawę do przeprowadzenia z uczniami lekcji o różnych wymiarach solidarności. Poniżej znajdą Państwo prezentacje z lekcji wraz ze scenariuszami ćwiczeń.

23. Lekcja o kooperatywach i spółdzielczości

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

24. Misja: solidarność lokalna

Stawiamy przed uczniami nowe wyzwanie: solidarność lokalną. Zachęcamy do spojrzenia na swoje otoczenie i podjęcia działania na rzecz innych.

Co możemy zrobić, aby zmieniać nie tylko najbliższe otoczenie, ale i wpływać na to, co dzieje się na świecie? Przyglądamy się wydarzeniom na Ukrainie i zastanawiamy się, co to znaczy być solidarnym globalnie.

Scenariusz lekcji

Prezentacja:  

Polecamy również:

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej

Pakiet edukacyjny.

Edukacja globalna

Podczas lekcji uczniowie zastanawiają się, nad pojęciem solidarności w życiu codziennym oraz w szerszym wymiarze - globalnym. Przypomina sobie poznane prawa człowieka oraz definiuje wybrane prawa trzeciej generacji, rozważając ich znaczenie we współczesnym świecie. 

Bieda - przewodnik dla dzieci

Książka dla dzieci o nierównościach społecznych. Główna bohaterka, Anka, dociekając skąd się bierze bieda, zastanawia się, czy to prawda, że mama jest leniwa, dowiaduje sie co to jest dziedziczenie biedy, polityka społeczna i jak jest w innych państwach.