Audycja na temat Solidarności

Zapraszamy do zapoznania się z dobrą praktyką z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu. 

W audycji możemy wysłuchać opowieści Sławomira Sidorowicza - pracownika naukowego Akademii Medycznej, byłego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz s. Agaty Stężowskiej - historyczki, opiekunki zespołu uczniowskiego. Audycję poprowadzili uczniowie i uczennice - Olga Kotyniak, Agnieszka Nowak i Jakub Przybylski oraz opiekunka projektu - Anna Molasy.  

Pod koniec nagrania znajdziecie również sondę przygotowaną przez uczniów na temat "Czym jest dla Ciebie solidarność"? i przeprowadzoną pośród uczniów szkoły :)  

Jak mówił jeden z uczniów: "Solidarność to jest dla mnie przede wszystkim współpraca ludzi dla osiągnięcia wspólnego celu, kiedy jesteśmy gotowi przezwyciężyć różnice, które nami kierują, rzucić to wszystko i zjednoczyć się w jednym wspólnym celu". 

LINK DO AUDYCJI

Gratulujemy zespołowi uczniowskiemu i jego opiekunkom zrealizowania interesującej audycji! 

Nagranie audycji to dobra metoda, aby: 

  • zgłębić wiedzę na dany temat przygotowując się do spotkania z ciekawymi gośćmi audycji, 
  • nauczyć się przygotowywania wypowiedzi, zadawania pytań, występów publicznych,
  • w ciekawy i angażujący sposób zaprezentować swój projekt. 

Zapraszamy Was do zainspirowania się tym pomysłem!