Dlaczego solidarność

Solidarność – pojęcie wszechobecne w debacie publicznej i z całą pewnością nadużywane – pojawia się wszędzie tam, gdzie doświadczamy jej braku: coraz głębszych podziałów społecznych, rozpadu więzi między ludźmi, kulturowego konfliktu. Wówczas uświadamiamy sobie, jak bardzo za solidarnością tęsknimy i jak wielką nadzieję niesie ona dla współczesności.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku powstało z misją upamiętnienia jednego z największych ruchów społecznych w Polsce – ruchu Solidarności – i przeniesienia jego demokratycznego dziedzictwa w przyszłość, wskazując na jego aktualność i uniwersalność. W powstającej przy Placu Solidarności siedzibie ECS znajdzie swoje miejsce nowoczesna wystawa stała poświęcona historii Solidarności, wystawa mówiąca o idei solidarności, archiwum i biblioteka gromadząca zbiory dotyczące ruchów wolnościowych na całym świecie. W naszej edukacyjnej pracy nawiązujemy do tradycji Solidarności, odwołujemy się do niezwykłej energii ludzi, która doprowadziła do wielkiej zmiany, do zaufania, do poczucia wspólnoty z czasów strajków sierpniowych, do solidarnego działania na rzecz dobra wspólnego.

Ale nawiązanie do historii nie jest łatwe, solidarność została obarczona politycznym konfliktem, a przez wielu po prostu zapomniana. Napięcie między przeszłością a przyszłością to dla nas wielkie wyzwanie i zobowiązanie równocześnie. Zobowiązanie wobec bohaterów Sierpnia, czyli tych, którzy w totalitarnym systemie mieli odwagę powiedzieć „nie” i tych wielu milionów, którzy wspierali ruch anonimowo. Wyzwaniem jest pobudzenie wyobraźni młodych ludzi, aby dla siebie odkryli historię Solidarności i dostrzegli w niej ważny element swojej tożsamości. Aby zgodnie z własną wrażliwością chcieli budować swoje relacje ze światem w oparciu o jej ideały.

Dlatego nasza misja Poznaj historię, zadecyduj o przyszłości. Dlatego Solidarna Szkoła.

Patrycja Medowska

Zastępca Dyrektora 

Europejskiego Centrum Solidarności