Ścieżka historyczna

Zachęcamy społeczność szkolną – uczniów, nauczycieli, rodziców -  do szukania odpowiedzi na pytanie o historię i współczesne oblicze "Solidarności" . Proponujemy m.in. zagadnienia: "Solidarność”, Sierpień '80, stan wojenny, lata 80-te i Okrągły Stół, Przełom 1989-91, kobiety w opozycji lat 80., ruch "Wolność i pokój", dziedzictwo Tadeusz Mazowieckiego, dokumentowanie Przełomu (Archiwa Przełomu).

Wszystkie materiały dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku.

W każdym z materiałów proponujemy uczniom działania, w których realizując zadania poznają społeczność lokalną i jej „bohaterów”: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

Materiały do ścieżki:  

1. KOR - tajemniczy skrót. O historii i działaczach Komitetu Obrony Robotników.  

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

2. Prawa człowieka i solidarność. Komitet Obrony Robotników. 

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

3. Nadzieje z Sierpnia '80 żyją. A my mamy moralny obowiązek pielęgnować je w sobie . Ks. Jerzy Popiełuszko - scenariusz ćwiczenia

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

4. Publikacja "Historia najnowsza. Wydanie świąteczne."  

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

5. „Nie zapomnijcie tamtych dni…” – słowo o Sierpniu 1980 r. - scenariusz lekcji. 

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

6. Rok 1989. Polityczne domino w Europie Środkowo-Wschodniej. Słowo o zmianach, które rozpoczęła ,,Solidarność”. - scenariusz lekcji dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

7. Z niewydrukowanych stronnic bibuły - scenariusz przedstawienia 

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny)

8. Dziedzictwo Tadusza Mazowieckiego. Pamiętnik z sześciu słów - scenariusz lekcji i projektu. 

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

9. Ruch "Wolność i pokój" - scenariusz ćwiczenia 

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

10. Tajemnica państwowa. Scenariusz lekcji o opozycjonistkach lat 80. 

(III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

11. Solidarne miejsca pamięci. Materiał dla nauczyciela. Karty pracy dla uczniów.  

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

12. Kalambury "Solidarności" - scenariusz ćwiczenia

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

13. Pomysł na projekt: Szkolna wystawa

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

14. Historia mówiona w szkole podstawowej - karta pracy

(II etap edukacyjny)

15. Szkoła naszych rodziców i dziadków - czytamy źródła historyczne (scenariusz lekcji) 

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny)

16. Wielkanocny łańcuch żywych rąk

(II etap edukacyjny, III etap edukacyjny, IV etap edukacyjny)

17. Państwo tu nie stali. Gospodarka niedoboru w PRL

Lekcja zapoznaje uczniów z najważniejszymi informacjami na temat funkcjonowania gospodarki PRL-u, zwanej też gospodarką niedoboru. Kolejki, kartki i Pewex były jej nieodłącznymi elementami, które zaprezentowane zostały podczas lekcji na fotografiach ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności. Do lekcji dołączone są materiały źródłowe, które mogą stać się przyczynkiem do klasowej dyskusji.

18. Przez obiektyw o historii

Lekcja przybliży uczniom ważne momenty w historii najnowszej. Fotografia historyczna jest nie tylko dokumentem z minionych lat, ale również świadectwem działalności jednostki. Poprzez wybrane fotografie ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności uczniowie poznają takie wydarzenia jak, strajk w sierpniu 1980 r. i narodziny Solidarności, stan wojenny, strajki 1988 r. oraz przemiany transformacyjne w 1989 r.

19. Stan wojenny

Lekcja o stanie wojennym prezentująca archiwalne zbiory fotografii Europejskiego Centrum Solidarności. Prezentacjom towarzyszą zadania dla uczniów oraz materiał nt. wydarzeń poprzedzających stan wojenny. 

20. Tajemnica państwowa czyli lekcja o roli i udziale kobiet w opozycji w PRL w latach 80. 

Gdzie były i co robiły kobiety w okresie „Solidarności”? Takie pytanie zadajemy uczniom i proponujemy, aby sami poszukali na nie odpowiedzi tworząc mapy myśli i biografie sześciu słów. 

Scenariusz lekcji 

Prezentacja: 

Polecamy również:

Jednodniówka Muzeum Historii Polski 4 czerwca 1989

Jednodniówka czyli specjalne wydanie gazety przygotowywane lub współprzygotowywane przez MHP, publikowane z okazji 20. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku

Pakiet edukacyjny IPN Z "Solidarnością" do wolności.

Scenariusze lekcji poświęcone historii "Solidarności” rozumianej zarówno jako związek zawodowy, jak i ruch społeczny skupiający miliony ludzi. Integralną część publikacji stanowią Karty, zawierające ponad setkę zdjęć, prezentacje multimedialne oraz fragmenty filmów, które umieszczono na dwóch płytach DVD. Dodatkowo teka zawiera teksty źródłowe.

Scenariusz lekcji do filmu Krótka historia jednej tablicy Feliksa Falka

Obejrzyj z uczniami film i odpowiedz na pytanie, czy czy wizja reżysera jest gorzką opowieścią o porzuceniu ideałów Solidarności, czy też przedstawia pewien nieuchronny proces? Czy jest miejsce na etos solidarnościowy we współczesnym społeczeństwie polskim?

Pamiętanie Peerelu.

Piąty notes edukacyjny dla uczniów i nauczycieli z serii Pamiętanie Peerelu zatytułowany 1989. Koniec Peerelu.