Kontakt

Koordynatorka

Urszula Bijoś

e-mail: urszula.bijos@ceo.org.pl 

tel. (22) 659 62 05 wew. 208

Wolontariuszka 

Agnieszka Wójcik