Materiały

W ramach Solidarnej Szkoły proponujemy realizację dwóch ścieżek: historycznej i społecznej. Na naszej stronie znajdziecie materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczeń, propozycje projektów i karty pracy). W sekcji Projekty i działania umieściliśmy z kolei dobre praktyki z poprzednich edycji programu, a także poradnik realizacji projektu uczniowskiego. ​​