Dobra praktyka: Publiczne Gimnazjum w Zagoździu

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną dobrą praktyką, tym razem z Publicznego Gimnazjum w Zagoździu. W szkole zorganizowano spotkanie ze świadkami historii, którzy pamiętają czasy stanu wojennego. Spotkanie połączono z obchodami Dnia Babci i Dziadka. W trakcie wydarzenia przedstawiono działania podjęte w ramach projektu Solidarna Szkoła od listopada 2017 r.  Następnie zaproszeni goście podzielili się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniami na temat lat 80-tych.  Prelegenci opowiadali o tym, w jaki sposób dowiedzieli się wspomnieniami o wprowadzeniu stanu wojennego, gdzie ich ta wiadomość zastała, opowiadali, jak zmieniło się ich życie w tamtym okresie . Proboszcz lokalnej parafii opowiedział o dystrybucji „Paczek Solidarności”. Jak twierdzą organizatorzy: „To dzięki relacjom świadków historii dowiedzieliśmy się o trudnej sytuacji politycznej lat 80-tych i pogłębiliśmy swoją wiedzę na temat stanu wojennego. To spotkanie uzmysłowiło nam, że nasze dzieciństwo i młodość upływa w zupełnie innej rzeczywistości i atmosferze niż miało to miejsce dawniej; wolnej od zakazów, nakazów, wszelkich ograniczeń”. 
Spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze, a każdy mógł liczyć na poczęstunek.

Serdecznie gratulujemy ciekawego działania!