Harmonogram

 

 

Rekrutacja

grudzień 2019-styczeń 2020

Zgłoszenie do programu. Poinformowanie całej społeczności szkolnej o uczestnictwie w programie.

Lekcje i akcje solidarnościowe

styczeń-czerwiec

Przeprowadzenie lekcji dot. tranformacji ustrojowej i Solidarności. Zorganizowanie i wykonanie co najmniej dwóch akcji Solidarnej Szkoły.

Wsparcie metodyczne

styczeń-czerwiec

Prowadzona będzie strona Programu solidarna.ceo.org.pl/solidarna z: biblioteką tekstów, filmów, wskazówek dla nauczycieli. Powstaną min. 4 scenariusze lekcji dotyczące ścieżek tematycznych (historycznej i społecznej) oraz materiały dodatkowe, np. scenariusze ćwiczeń, karty pracy, propozycje projektów. CEO zapewni także wsparcie merytoryczne poprzez bloga eksperckiego.

Webinaria dla uczestników i uczestniczek programu

styczeń-czerwiec

Webinaria zarówno dla młodych osób, jak i opiekunów/opiekunek projektów. Związane z poszczególnymi akcjami, w których szkoły mogą brać udział.

Lekcje w szkołach

styczeń-maj
 

Przeprowadzenie w szkole min. dwóch lekcji dotyczących Solidarności, tranformacji ustrojowej i solidarności społecznej.

Sprawozdania końcowe

maj-czerwiec

Nauczyciele/nauczycielki przesyłają sprawozdania z działań szkoły.

Konferencja kończąca

15-16 czerwca

Na zakończenie Programu zorganizowana zostanie w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności interaktywna konferencja podsumowująca dla uczestników i gości. Będzie to okazja do zaprezentowania najlepszych programów wychowawczo-edukacyjnych szkoły oraz najciekawszych projektów uczniowskich. Uczestnicy będą mogli także utrwalić swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach i wystawach Europejskiego Centrum Solidarności.

Do udziału w konferencji zaproszone zostaną szkoły, które zrealizują wszystkie  kryteria konieczne certyfikatu "Solidarnej Szkoły", a także min. 5 kryteriów dodatkowych. 

Ewaluacja, certyfikaty i zaświadczenia

czerwiec-lipiec

Nauczyciele i uczniowie biorący udział w programie uzupełnią ankietę ewaluacyjną, która pomoże rozwijać i ulepszać programy CEO. Szkoły, które zrealizują kryteria otrzymają certyfikaty Solidarnej Szkoły. Wszystkie pozostałe szkoły otrzymają zaświadczenia o udziale w programie.