Projekty i działania

DZIAŁAJCIE SOLIDARNIE!

Ważnym elementem tworzenia Solidarnej Szkoły są działania uczniowskie. Cztery lata budowania Solidarnych Szkół pokazały, że oprócz lekcji historycznych czy zajęć poświęconych solidarności społecznej prawdziwą szkolną solidarność budują małe, ale częste i przemyślane działania.

Solidarna Szkoła w roku 2017/2018 zakończy się zrealizowaniem przez uczniów i nauczycieli projektu na jednen dwóch poniższych tematów: 

a. Projekt historyczny pn. „Paczki Solidarności” w oparciu o wiedzę zdobytą w pierwszym semestrze, np. projekt historii mówionej, wystawę, reportaż, grę miejską, „żywą bibliotekę”, kolaż, debatę. Celem uczniowskich projektów będzie odkrycie lokalnych historii “paczek solidarności” - ludzi zaangażowanych w ich dystrybucję czy korzystających z pomocy, a z drugiej strony popularyzację wiedzy o tych wydarzeniach wśród lokalnych społeczności (szczególnie młodszych pokoleń).

b. Projekt społeczny pn. „Współczesna paczka solidarności”. W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną uczniowie poznają sytuację osób potrzebujących lokalnie i globalnie, nawiążą z nimi kontakt i przygotują własne „paczki solidarności”, rozumiane szeroko jako pomoc osobom lub społecznościom potrzebującym (niekoniecznie materialna). Osobisty kontakt (np. spotkania, Skype, wysyłanie listów/kartek okolicznościowych) będzie sprzyjał budowaniu empatii i zrozumienia.

Zachęcamy  społeczność Waszej szkoły do realizacji projektu uczniowskiego. Ważne, aby to uczniowie byli inicjatorami i organizatorami działań, ale też włączali w to nauczycieli, rodziców, społeczność lokalną, świadków historii, sąsiadów. Co to znaczy być solidarnym? Co to znaczy być współodpowiedzialnym za umacnianie dziedzictwa demokratycznego? Zrealizujcie obywatelskie działanie razem, na rzecz innych czy też na rzecz dobra własnej społeczności. Wskazówką do planowania projektów uczniowskich są kryteria certyfikatu Solidarnej Szkoły. Szkoły, które zrealizują najciekawsze projekty i wypełnią wymagania opisane w kryteriach zostaną zaproszone na konferencję Solidarnej Szkoły do Europejskiego Centrum Solidarności. 

Zanim zabierzecie się do planowania i realizowania projektu zapraszmy Was do zapoznania się naszymi materiałami: 

1)  >>> przewodnikiem projektowym <<<, który wprowadzi Was w tajniki projektu, jego rodzaje i sposoby wykonania.   

2) wieściami ze szkółczyli sprawozdaniami z działań uczniów i nauczycieli, którzy brali udział w poprzednich edycjach Solidarnej Szkoły. 

3) pomysłami na projekty, które znajdziecie poniżej:  

4) publikacjami Solidarnej Szkoły, w których znajdziecie pomysły na projekty: Publikacja "Historia najnowsza. Wydanie świąteczne."  i "Tworzymy Solidarną Szkołę".

5) interaktywną wystawą, która powstała w oparciu o projekty uczniowskie zrealizowane w poprzednich edycjach Solidarnej Szkoły. Tematem przewodnim wystawy była 35. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. TUTAJ można pobrać materiał z ćwiczeniami, które pomogą wykorzystać wystawę w pracy projektowej z uczniami.

WYSTAWA SOLIDARNEJ SZKOŁY