Pomysł na projekt: wystawa

Przygotowanie wystawy w ramach uczniowskiego projektu ma wiele walorów edukacyjnych i wychowawczych. Przyda się jako utrwalenie wiedzy historycznej zdobytej podczas lekcji, zachęci uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji i źródeł, będzie też świetną okazją do ćwiczenia kreatywności i kształtowania poczucia estetyki. Ekspozycja może być poświęcona tematyce historycznej, ale nie musi – w formie wystawy przedstawić można też różne zagadnienia społeczne, a nawet prawa fizyki (wzorem niech będzie tutaj Centrum Nauki Kopernik).

W organizację wystawy w ramach projektu może włączyć się grupa uczniów i uczennic. Warto, aby uczniowie sami wybrali temat wystawy, zaplanowali pracę i podzielili się zadaniami. We wsparcie projektu można zaangażować nauczycieli różnych przedmiotów – oprócz historyka lub historyczki doradzać uczniom mogą nauczyciele plastyki, techniki, wiedzy o kulturze itd. W realizacji projektu pomoże uczniom nasz materiał dodatkowy ze scenariuszem projektu (do pobrania na dole strony CEO).

Niezależnie jednak, czy wystawa będzie realizowana jako projekt pozalekcyjny czy podczas zajęć z całą klasą, warto rozpocząć od zajęć wprowadzających, podczas których uczniowie dowiedzą się, czym są wystawy. Poniżej w materiale dla nauczyciela przedstawiamy zbiór kilku pomysłów na takie zajęcia.

 

 

Autorka materiału:

Weronika Dorociak – absolwentka historii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w tworzeniu wystawy stałej Muzeum Warszawskiej Pragi oraz kilku czasowych ekspozycji. Współpracowała także z instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją, m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Polski.