I semestr: ścieżka historyczna

Tematem pierwszego semestru są Paczki Solidarności - historia pomocy i wsparcia, jakiego w latach 80. udzieliły Polsce społeczeństwa całego świata (głównie krajów Europy Zachodniej) przy wsparciu organizacji obywatelskich i religijnych. Będzie to okazją do poznania przez młodzież historii społecznej tego okresu i refleksji nad tym, jaki wymiar poza materialnym miała okazana Polakom pomoc.

Zapraszamy Was serdecznie do korzystania z materiałów edukacyjnych do ścieżki historycznej na temat „Paczek Solidarności”: