I semestr: ścieżka historyczna

Tematem pierwszego semestru będą Paczki Solidarności. Realizacja programu rozpoczyna się od poznania historii i dziedzictwa polskiego ruchu społecznego, Solidarności. Uczniowie podczas zajęć realizowanych na podstawie scenariuszy lekcji dostarczonych przez CEO analizują postawy i wartości członków Solidarności, poznają kontekst społeczny i polityczny ich działań.

Uczniowie i uczennice będą mogli poznać historię pomocy, jakiej w latach 80. udzieliły Polsce społeczeństwa krajów Europy Zachodniej, przy wsparciu organizacji obywatelskich i religijnych. Będzie to okazją do przypomnienia pomocy, jaką niegdyś otrzymali Polacy, ale też uświadomienia uczniom, w jak trudnych warunkach musieli funkcjonować ich rodzice i dziadkowie w czasie stanu wojennego (“gospodarka niedoborów”, prześladowania polityczne). Młodzież zastanowi się również jaki wymiar poza materialnym miała okazana Polakom pomoc.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi ścieżki historycznej z poprzednich edycji, które znajdują się tutaj. Znajdziecie pośród nich m.in. scenariusze lekcji na temat KOR-u i transformacji roku 1989, materiały na temat Tadeusza Mazowieckiego, pomysły na projekty historyczne. 

 

DZIAŁANIA W I SEMESTRZE: 

  • Zgłoszenie do programu zespołu nauczycielskiego (min. dwóch nauczycieli). Poinformowanie społeczności szkolnej o uczestnictwie w programie (sierpień-październik 2017)
  • Lokalne spotkania/szkolenia dla nauczycieli (październik -listopad 2017)
  • Wprowadzenie edukacji solidarnościowej do programu wychowawczego szkoły lub/i stworzenie harmonogramu działań dotyczących solidarności w roku szkolnym 2017/2018. Włączenie społeczności szkolnej (w tym uczniów i rodziców) w decydowanie na ten temat (październik-listopad 2017). Więcej na temat PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO szkoły -> TUTAJ. 
  • Przeprowadzenie w szkole min. dwóch lekcji dotyczących „Paczek Solidarności” (listopad 2017 – styczeń 2018)
  • Udział w min. jednym webinarium dla nauczycieli
  • Przesłanie sprawozdań mailowych z realizacji projektu w I semestrze
  • Zapoznawanie się z materiałami i informacjami znajdującymi się na stronie internetowej, blogu Wirtualna pracownia historii najnowszej, Facebooku oraz w newsletterze programu przesyłanym drogą mailową.