Jak działa Solidarna Szkoła?

Zapraszamy do zapoznania się z opisem programu i jego harmonogramem

W ramach V edycji Solidarnej Szkoły proponujemy dwie ścieżki: 

- historyczną (I semestr) 

- społeczną (II semestr)

oraz zapraszamy do realizacji projektu uczniowskiego na jeden z dwóch tematów: 

a. Projekt historyczny pn. „Paczki Solidarności” w oparciu o wiedzę zdobytą w pierwszym semestrze, np. projekt historii mówionej, wystawę, reportaż, grę miejską, „żywą bibliotekę”, kolaż, debatę. Celem uczniowskich projektów będzie odkrycie lokalnych historii “paczek solidarności” - ludzi zaangażowanych w ich dystrybucję czy korzystających z pomocy, a z drugiej strony popularyzację wiedzy o tych wydarzeniach wśród lokalnych społeczności (szczególnie młodszych pokoleń).

b. Projekt społeczny pn. „Współczesna paczka solidarności”. W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną uczniowie poznają sytuację osób potrzebujących lokalnie i globalnie, nawiążą z nimi kontakt i przygotują własne „paczki solidarności”, rozumiane szeroko jako pomoc osobom lub społecznościom potrzebującym (niekoniecznie materialna). Osobisty kontakt (np. spotkania, Skype, wysyłanie listów/kartek okolicznościowych) będzie sprzyjał budowaniu empatii i zrozumienia.