II semestr - Współczesna paczka solidarności

Zapraszamy Was do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które będą przydatne w realizacji ścieżki społecznej pod tytułem "Współczesna paczka solidarności". W ramach drugiego semestru będą przyświecać nam cztery cele

  1. Pobudzenie wśród uczniów i uczennic refleksji na temat skutecznej i wartościowej pomocy oraz innych form solidarności.

  2. Zachęcenie młodzieży do zaangażowania w projekty społeczne i szkolny wolontariat.   

  3. Przeprowadzenie przez każdą szkołę jednego projektu uczniowskiego - społecznego lub historycznego.  

  4. Wsparcie nauczycieli i nauczycielek w planowaniu i prowadzeniu szkolnego wolontariatu, jako wartościowego i uczącego doświadczenia.

Zgodnie z kryteriami Solidarnej Szkoły zadaniem każdej szkoły w II semestrze jest:

  • przeprowadzenie min. dwóch lekcji na temat solidarności społecznej. Zapraszamy Was do skorzystania z poniższych materiałów, które wprowadzą uczniów i uczennice w temat. 
  • przeprowadzenie jednego projektu uczniowskiego (społecznego lub historycznego) 

Materiał edukacyjny + link

Opis

Nagranie z webinarium wprowadzającego

Podczas webinarium podsumowaliśmy pierwszy semestr działań w Solidarnej Szkole oraz rozmawialiśmy o II semestrze, który upłynie pod hasłem "Współczesna paczka solidarności". Korzystając z doświadczeń z programu "Kto na ochotnika?" Małgorzata Leszko opowiedziała o dobrych praktykach i cechach wartościowego wolontariatu w szkole.

Scenariusze lekcji o solidarności: 

 

 

Scenariusze wprowadzą uczniów w tematykę solidarności społecznej i pozwolą zastanowić się, czy otaczający nasz świat postępuje zgodnie z zasadami solidarności. Propozycja na lekcje WOS, religii, etyki, przedsiębiorczości, godzinę wychowawczą. Scenariusze stanowią pomoc w diagnozie społeczności lokalnej i znalezieniu przez uczniów tematyki projektu społecznego. 

Scenariusz debaty 

Debata pt. "Wolontariat szkolny - obowiązkowy czy dobrowolny?". Dzięki ciekawym tekstom źródłowym i przykładowym argumentom uczniowie i uczennice przygotują się do debatowania na ważny dla nich temat. Przy okazji zastanowią się, jaki jest związek wolontariatu z tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego i czy wolontariat zawsze jest w pełni bezinteresowny?

Oś czasu II semestr 

Na osi czasu znajdziesz ważne daty, zadania nauczyciela i przewidziane wsparciem dla szkół w II semestrze. 

Projekt społeczny - karta pracy 

Jeśli Twoja szkoła będzie realizować projekt społeczny to karta pracy stanowi ważne narzędzie w zaplanowaniu, realizacji i monitorowaniu jego przebiegu. Karta ma formę prostej checklisty (listy z zadaniami), dzięki której młodzież będzie widziała jakie są kryteria projektu społecznego. Materiał do wywieszenia w sali i/lub rozdania grupie uczniowskiej na początku projektu. 

Projekt społeczny - dobre praktyki

Przykłady dobrych praktyk z działań wolontariackich i projektów społecznych w programie "Kto na ochotnika?". Praktyki pokazują, że wolontariat to nie tylko pomaganie potrzebującym ale również samopomoc, dbanie o szkolną przestrzeń, integrowanie, informowanie o ważnych społecznych wyzwaniach. 

Projekt historyczny - karta pracy 

Jeśli Twoja szkoła będzie realizować projekt historyczny to karta pracy stanowi ważne narzędzie w zaplanowaniu, realizacji i monitorowaniu jego przebiegu. Karta ma formę prostej checklisty (listy z zadaniami), dzięki której młodzież będzie widziała jakie są kryteria projektu historycznego. Materiał do wywieszenia w sali i/lub rozdania grupie uczniowskiej na początku projektu. 

Projekt historyczny - dobre praktyki

Przykłady dobrych praktyk projektów historycznych z poprzednich lat Solidarnej Szkoły. Praktyki pokazują, że projekt historyczny może przyjąć różnorodną formę angażując do działań wielu sojuszników oraz opowiadając o wydarzeniach z przeszłości prostym i współczesnym językiem.  

Czego wolontariat może nauczyć dzieci i szkołę? 

Artykuł metodyczny dla nauczyciela/nauczycielki odpowiadający na pytanie "Co edukacja ma wspólnego z wolontariatem?"

Zorganizuj wolontariat szkolny - publikacja

To publikacja, w której znajdziecie dziesiątki przykładów, praktycznych ćwiczeń, scenariuszy i pomysłów jak zorganizować szkolny wolontariat tak, aby był edukacyjnym i rozwijającym doświadczeniem dla uczniów i uczennic. 

Karty pracy wolontariusza

Karty pracy to zestaw przydatny podczas rozpoczynania przygody z wolontariatem. Uczniowie i uczennice mogą pracować z nimi samodzielnie lub zespołowo.