Webinaria Solidarnej Szkoły

Zapraszamy Was do zapoznania się z nagraniami z dwóch webinariów - stanowią one wsparcie merytoryczne dla uczestników programu, jak i mogą być interesujące dla nauczycieli i uczniów, którzy nie realizują Solidarnej Szkoły. 

1. Webinarium wprowadzające. Podczas webinarium koordynatorki projektu z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskiego Centrum Solidarności opowiedziały: 

  • o harmonogramie projektu i dostępnych materiałach edukacyjnych, 

  • o akcji Paczek Solidarności - pomocy udzielonej Polakom na początku lat 80.,

  • o kryteriach i o tym, jak zdobyć certyfikat Solidarnej Szkoły. 

2. Webinarium "Eksponat". Podczas webinarium eksperci Europejskiego Centrum Solidarności opowiedzieli:

  • o najciekawszych zbiorach ECS, 

  • o tym, co sprawia, że przedmiot jest interesującym świadectwem historii

  • o wielu ciekawych inicjatywach, historiach, wspomnieniach dotyczących pomocy Polakom po wprowadzeniu stanu wojennego. 

Materiały wspominane w webinariach:
1. Wszystkie materiały dot. Paczek Solidarności (publikacje, scenariusze, prezentacje, oś czasu) - LINK
2. Archiwum ECS - LINK, w nim takie ciekawe obiekty jak TEN
3. Przykładowe interaktywne muzeum - LINK
4. Film "Solidarni w niesieniu pomocy" - .LINK