Wielkanocne drzewko solidarnościowych życzeń

W środę 12 kwietnia 2017 roku - podczas I Rówieńskiego Spotkania Wielkanocnego uczniowie ZSP w Równem w ramach realizacji ogólnopolskiego programu Solidarna Szkoła opracowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowali wielkanocne drzewko solidarnościowych życzeń. Nawiązująca do obchodów 35. rocznicy podpisania postulatów sierpniowych inicjatywa, ma krzewić wśród młodzieży poczucie wspólnoty w decydowaniu o współczesnym świecie. Uczniowie otrzymali wcześniej przez siebie przygotowane wydmuszki, na których wpisywali życzenia dotyczące przemiany świata tak, by ludzie byli lepsi, bardziej wrażliwi na krzywdę drugiego, by potrafili tworzyć prawdziwą wspólnotę. Gotowe wydmuszki zawieszone zostały na specjalnie przygotowanym drzewie. W akcję włączyli się również nauczyciele, władze lokalne oraz zaproszeni na uroczystość mieszkańcy Równego.

Relację i zdjęcia nadesłała pani Aneta Cyran.