SP 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych

Jesteśmy uczniami 7 klasy szkoły podstawowej i 2 klasy gimnazjum.

Mieszkamy w gminie Łaziska Górne w województwie śląskim. Miasto położone jest w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest jednym z mniejszych miast województwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 20,2 km2. Jego kształt przypomina literę W. Powierzchnia terenu jest wyraźnie zróżnicowana, przeważają liczne doliny i pagórki.

Nasza Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych jest piękna i nowoczesna. Posiada jasne, pogodne klasy lekcyjne, wyremontowaną salę gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata oraz ekopracownię Grotę Odkrywców - przedstawiającą przestrzeń świata podziemnego, w której odbywają się lekcje przyrodnicze z użyciem sprzętu interaktywnego. Dookoła budynku znajduje się ogród, plac zabaw i boisko, gdzie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Nie jest to duża szkoła, dzięki temu panuje tu przyjazna, rodzinna atmosfera.