SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Nasza grupa:

Jesteśmy uczniami Gimnazjum Specjalnego nr 2 i IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. W skład naszego zespołu wchodzą: Kinga, Patryk, Szymon, Jan i Sandra. Naszymi opiekunkami podczas realizacji projektu są nauczycielki: języka polskiego – mgr Aleksandra Jonczyk oraz historii – mgr Renata Krupa. Dyrektorem SOSW jest Pani mgr Violetta Trzcina.

Co to znaczy dla nas być solidarnym?

  • Być solidarnym to łączyć się z innymi i wspólnie dążyć do wyznaczonych celów.
  • Solidarny to kierujący się zasadą: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
  • Solidarność - to współdziałanie.
  • Wspólnota ludzi, która ma ten sam cel.
  • Działać razem i wspierać się.

Informacje o naszym ośrodku:

Nasza placówka rozpoczęła swoją działalność stosunkowo niedawno w wyniku połączenia istniejących wcześniej na terenie Dąbrowy Górniczej trzech placówek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: ZSS nr 5, ZSS nr 6 oraz SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej jest ważnym centrum edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w szerokim przedziale wiekowym.

Informacje o naszym mieście:

Dąbrowa Górnicza jest najbardziej rozległym pod względem powierzchni miastem województwa śląskiego: to dziewiąte pod względem wielkości miasto w Polsce. Stanowi część Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. W Dąbrowie mieszka obecnie około 125 tys. ludzi. Nasze miasto położone jest na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą. Dąbrowa Górnicza jest miastem o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Z jednej strony w miejskim pejzażu dominują zakłady przemysłowe, z drugiej malownicze krajobrazy.