"Solidarnie przeciw biedzie"

Solidarnie przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu
Marcin Boryczko, Krzysztof Frysztacki, Anna Kotlarska-Michalska, Maria Mendel

Książka została napisana przez czwórkę autorów, badaczy zagadnienia ubóstwa, współpracujących ze sobą w realizacji wspólnej koncepcji teoretycznej, zakorzenionej w idei społecznej re-solidaryzacji. Przemawiają „jednym głosem”, nie tylko spotykając się na gruncie podzielanych sądów, ale i stając się w tekście autorem zbiorowym, wypowiadającym się w pierwszej osobie i nie wyodrębniającym rozdziałów indywidualnego autorstwa. Między innymi dzięki temu zabiegowi treść książki w sposób spójny przedstawia interdyscyplinarnie sformułowaną myśl socjologiczno-pedagogiczną, która wykazuje znamiona innowacyjności, zarówno w odniesieniu do koncepcji naukowych, jak propozycji rozwiązań społecznych. 
Autorzy pochodzą z różnych ośrodków, specjalizujących się w problematyce, podejmowanej w książce (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Są w nich inicjatorami współpracy, owocującej nowymi, wspólnie wypracowywanymi kierunkami refleksji naukowej koncentrującej się na zjawisku biedy. 
Jak piszą: Treść naszej książki układa się (…) jako opis i towarzysząca mu refleksja, która tworzy się „na przecięciu” i poświęcona jest praktykom społecznym polegającym na współgraniu edukacyjnie nasyconych procesów ubiedniania i ubogacania. Produkują one miejsca, ale i kontrmiejsca biedy. Te drugie są naszą nadzieją, wokół której staramy się budować prospektywne konkluzje i – również w ten sposób – solidarnie występować przeciw biedzie.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa–Użycie niekomercyjne–Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Książkę można pobrać ze stronu Europejskiego Centrum Solidarności.