Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Czym były "Paczki Solidarności"? Jak wyglądało życie ludzi w Polsce w latach 80-tych? Dobra pomoc, czyli jaka? - na te i wiele innych pytań odpowiedzą w tym roku uczestnicy piątej edycji Solidarnej Szkoły - programu aktywnej edukacji historycznej realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskiego Centrum Solidarności. Dołącz do nich i zdobądź certyfikat Solidarnej Szkoły!

Aby zgłosić szkołę do programu wypełnij 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Idea programu

Program Solidarna Szkoła kształtuje w uczniach i uczennicach tożsamość historyczną, poczucie współodpowiedzialności oraz motywuje ich do zaangażowania się na rzecz innych, rozwijając tym samym postawę nowoczesnego patriotyzmu wśród młodych ludzi. Dostarcza wiedzy na temat etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarność”. 

Dla kogo jest program?

Program kierujemy do szkół wszystkich etapów edukacyjnych. Szkołę do programu zgłasza dwóch nauczycieli, którzy będą realizować wspólnie działania. Program angażuje całą społeczność szkolną – uczniów i uczennice, nauczycieli i nauczycielki, pracowników i pracowniczki szkoły a także rodziców. 

Dlaczego warto się zgłosić?

  • W programie oferujemy szereg edukacyjnych przedsięwzięć online - webinaria, festiwal internetowy, blog programu, newsletter i wsparcie eksperckie, jak również dostęp do materiałów edukacyjnych takich jak scenariusze lekcji i interaktywne narzędzia internetowe. 
  • Szkoły biorące udział w programie mogą starać się o przyznanie im certyfikatu Solidarnej Szkoły. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest spełnienie kryteriów, które prezentujemy TUTAJ.. Wszystkie szkoły otrzymają zaświadczenie o udziale w programie. 
  • Program oferuje ciekawe i ambitne zajęcia przedmiotowe oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne realizowane metodą projektu uczniowskiego.
  • Na zakończenie Programu zorganizowana zostanie w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku interaktywna konferencja podsumowująca dla najbardziej aktywnych uczestników programu i gości. 

Zapraszamy do pobierania i uposzechniania materiałów informacyjnych i graficznych na tremat Solidarnej Szkoły, które znajdziecie tutaj. 

Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 – ścieżka historyczna

„Wyzwaniem jest pobudzenie wyobraźni młodych ludzi, aby dla siebie odkryli historię Solidarności i dostrzegli w niej ważny element swojej tożsamości. Aby zgodnie z własną wrażliwością chcieli budować swoje relacje ze światem w oparciu o jej ideały” – powiedziała Patrycja Medowska, zastępca Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności.

Tematem pierwszego semestru będą Paczki Solidarności. Realizacja programu rozpoczyna się od poznania historii i dziedzictwa polskiego ruchu społecznego, Solidarności. Uczniowie podczas zajęć realizowanych na podstawie scenariuszy lekcji dostarczonych przez CEO analizują postawy i wartości członków Solidarności, poznają kontekst społeczny i polityczny ich działań.

Uczniowie i uczennice będą mogli poznać historię pomocy, jakiej w latach 80. udzieliły Polsce społeczeństwa krajów Europy Zachodniej, jak również USA, Kanady, Izraela przy wsparciu organizacji obywatelskich i religijnych. Będzie to okazją do poznania przez młodzież historii społecznej tego okresu i refleksji nad tym, jaki wymiar poza materialnym miała okazana Polakom pomoc. 

 

Drugi semestr roku szkolnego 2017/2018 – ścieżka społeczna

Temat drugiego semestru„Współczesna paczka solidarności” będzie nawiązywał do historycznych “paczek solidarności”, próbując znaleźć ich współczesny wymiar. Uczniowie będą próbować odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj ideały Solidarności obecne są w życiu społecznym i debacie publicznej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. W ramach drugiego semestru odbędzie się również Wirtualny Festiwal Historii Najnowszej, w ramach którego uczniowie będą mieli szansę na poszerzenie i sprawdzenie swojej wiedzy, ale też twórcze działanie, w którym ożywią historię na co dzień zamkniętą w szkolnych podręcznikach poprzez gry i ćwiczenia wykorzystujące archiwalne fotografie, nagrania oraz inne źródła historyczne. 

„Solidarna szkoła to taka, w której wszyscy są zachęcani do tego, by uważnie rozglądać się wokół siebie i po całym świecie; zastanawiać, komu i jak można pomóc; rozmawiać i pytać; wykonywać małe gesty, ale też planować większe działania” - powiedziała Alicja Pacewicz, wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Takie właśnie mniejsze lub większe działania podejmie młodzież na koniec roku szkolnego realizując projekty uczniowskie, których celem będzie budowanie solidarności i poszukiwanie jej współczesnego wymiaru np. poprzez wolontariat i działania na rzecz osób potrzebujących. Przeczytaj więcej na temat projektów uczniowskich TUTAJ. 

Dokładny harmonogram programu znajdziecie TUTAJ. 

Zapraszamy do pobrania ogłoszenia o rekrutacji i rozpowszechniania go. 

Zapraszamy do zapoznania się z:

Zapisy do projektu obywają się za pomocą platformy Społeczność CEOJeśli masz problemy z zalogowaniem się do serwisu zajrzyj do instrukcji obsługi Społeczności CEO.