Publiczne Gimnazjum w Zagoździu

Jest takie miejsce u zbiegu dróg…nazywa się Zagoździe i tu u zbiegu dróg, biegnących z czterech miejscowości: Zagoździe, Lipniak, Gózd, Niedźwiadka, znajduje się nasza Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Grafika w Zagoździu.

My jesteśmy uczniami II klas gimnazjum. Do klasy „A” uczęszcza 16 uczniów, do klasy „B” -14 osób. Wśród nas jest  13  dziewcząt oraz  17 chłopców.   
Pochodzimy z miejscowości wymienionych wyżej, a ponadto z Wnętrznego, Aleksandrowa, Zastawia i Wólki Zastawskiej.                
Mieszkamy w typowo rolniczej gminie Stanin w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim. Krajobrazy mamy równinne, otaczają nas łąki,  pola i lasy, które w tym roku są wyjątkowo obfite w grzyby. Lubimy przebywać w naszej szkole, ponieważ rozwijamy się w niej, spotykamy przyjaciół i miło spędzamy czas. Patronem naszej szkoły jest lokalny bohater Stanisław Grafik, który oddał  swoje życie za ojczyznę w czasie II wojny światowej. Wcześniej solidarnie walczył o wolność swoją i naszą. Idąc jego śladem, jesteśmy zwarci i gotowi, by realizować projekt „Solidarna szkoła”.

Poniżej nasze wypowiedzi dotyczące pytania: Co to znaczy dla nas być solidarnym?

„Solidarność to nasza wola, nasze samodzielne decyzje, wspieranie innych i bezinteresowne pomaganie im.”

„Bycie solidarnym to wzajemne wspieranie się w wielu inicjatywach.”

„ Grupa osób solidarnie ze sobą połączonych charakteryzuje się dbaniem o siebie nawzajem.”

„Być solidarnym to tak jakby łączyć się z innymi ludźmi.”

„Solidarni to równi, zorganizowani ludzie, którzy wspólnie walczą o coś.”