Przewodnik projektowy

Zachęcamy  społeczność Waszej szkoły do realizacji projektu uczniowskiego angażującego przede wszystkim uczniów jako inicjatorów i organizatorów działań, ale też nauczycieli, rodziców, społeczność lokalną, świadków historii, sąsiadów. Co to znaczy być solidarnym? Co to znaczy być współodpowiedzialnym za umacnianie dziedzictwa demokratycznego? Zrealizujcie projekt, w którym pokażecie, czym jest obywatelskie działanie razem, na rzecz innych czy też na rzecz dobra własnej społeczności.