Projekt: wolontariat

"W styczniu 2017 roku w naszej szkole założone zostało Szkolne Koło Wolontariatu. Pomysł ten zrodził się wśród uczniów realizujących ogólnopolski projekt „Solidarna szkoła” – po tym jak uczestniczyli w konferencji „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. Na pierwszym – organizacyjnym zebraniu SKW pojawiło się aż 48 uczniów ZSP w Równem, którzy postanowili bezinteresownie pomagać innym.  Opiekunami prowadzącymi są: pani Aneta Cyran, ks. Karol Krupa i pan Radosław Zięba, natomiast opiekunami wspomagającymi zgodzili się zostać pani Beata Bek oraz panowie: Grzegorz Lijana i Krzysztof Zajdel.

Pierwsze warsztatowe spotkanie uczniów skupionych w Szkolnym Kole Wolontariatu odbyło się w ZSP w Równem 10 lutego 2017. Głównym założeniem tego warsztatu było ustalenie odpowiedzi na pytania: kim jest wolontariusz, jakimi cechami powinien się odznaczać, dlaczego warto pomagać i w jakie akcje chcemy i możemy się zaangażować. Uczniowie najpierw z rozsypani słów układali zdania definiujące wolontariat i wolontariuszy. Następnie określali cechy idealnego wolontariusza dopasowując je do przygotowanego wcześniej diagramu. W następnej kolejności młodzież określała swoje cechy, które będą najbardziej przydatne w pracy wolontariackiej. Na zajęciach rozmawialiśmy też o własnych potrzebach w zakresie pomocy innym ludziom, o motywach bycia wolontariuszem, wspólnie opracowaliśmy i podpisaliśmy kodeks wolontariusza. Rozmawialiśmy także o autorytetach oraz opracowaliśmy postanowienia związane z relacjami z innymi ludźmi. Próbowaliśmy ustalić hierarchię wartości, które są dla nas najważniejsze.

Mamy nadzieję, że podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpłynie pozytywnie na rozwój ich osobowości, stanie się okazją do budowania świata wartości, szukania autorytetów i rozwoju zainteresowań. Dla nas nauczycieli ta forma aktywności uczniowskiej jest szczególnie ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy. Jest jednym ze sposobów ukazania młodemu człowiekowi alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez czynienie dobra dla innych, czerpania z tego co się wspólnie robi radości i własnej satysfakcji."

Relację i zdjęcia nadesłała pani Aneta Cyran.