Projekt o stanie wojennym

W Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach grudzień upłynął na przygotowaniach do projektu, który poświęcony będzie wspomnieniom świadków historii o stanie wojennym. Prezentujemy relację nadesłaną przez panią Agnieszką Nadolską: Uczniowie przygotowali gazetkę o stanie wojennym. Grupa projektowa przygotowała również pytania, które przez okres świąteczny mają zadać bliskim i znajomym, aby upewnić się czy wszystkie są zrozumiałe. A przy okazji uzyskać materiał będący podstawą do dalszych poszukiwań. Uczestniczyliśmy w Festiwalu Historii Najnowszej, w czasie którego nasz uczeń Patryk Mendygrał w pierwszym zadaniu uzyskał pierwsze miejsce. Z uczniami klas pierwszych rozmawiałam o prawach człowieka w związku z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Mieli oni za zadanie wypisać skojarzenia z prawami człowieka. Następnie otrzymali Konwencję Praw Człowieka, z której wybrali ich zdaniem najważniejsze prawa, które mieli zilustrować. Od stycznia ( zgodnie z noworocznym postanowieniem) zwiększymy tempo naszych działań.