Paczki Solidarności: Muzeum on-line

Uczestnicy i uczestniczki „Solidarnej Szkoły” przeprowadzili kilkadziesiąt wywiadów poznając historię lat 70. i 80. opowiedzianą przez świadków historii. Założeniem projektu było poznanie dziejów ruchu „Solidarność”, życia codziennego zwykłych obywateli w trudnym okresie stanu wojennego oraz pomocy udzielonej Polakom przez społeczność międzynarodową. W Muzeum on–line znajdziecie wiele ciekawych historii, wspomnień i emocji – troski, strachu, śmiechu, nostalgii i nadziei. Badając przedmioty uczniowie i uczennice mogli odkryć czym była Solidarność przez wielkie „S” – potężnym ruchem społecznym – jak również solidarność przez małe „s” – poczuciem wspólnoty i postawą współodpowiedzialności.

>> ZOBACZ MUZEUM <<