O wolontariacie słów kilka

Szkolny wolontariat może (a nawet powinien) być częścią szkolnego programu wychowawczego. Kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za innych, postawę obywatelskiego zaangażowania, a także pozwala zdobywać umiejętności, które trudno rozwijać podczas zwykłych lekcji. Dlatego w programie Solidarna Szkoła zachęcamy do organizowania szkolnego wolontariatu i myślenia o nim, jako o kolejnym projekcie - zaplanowanej, długoterminowej aktywności uczniowskiej, która pozwala im angażować się na rzecz lokalnej społeczności. Od marca 2017 ruszamy w CEO z nowym programem poświeconym właśnie szkolnemu wolontariatowi - Kto na ochotnika? Zbieramy też dobre praktyki i relacje z działań wolontariackich w Solidarnych Szkołach. Poniżej prezentujemy informację o aktywnościach podejmowanych przez grupę z ZSA w Zambrowie. 

Koło Wolontariatu skupia chętne osoby niosące różnoraką pomoc potrzebującym. Średnia liczba członków, na przestrzeni lat, to 20-25 osób. Nasza praca charytatywna polega na realnej pomocy drugiemu człowiekowi. Grupa młodzieży odwiedza chore dzieci na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego w Zambrowie ora pełni dyżury w świetlicy socjoterapeutycznej przy Ośrodku Wsparcia Rodzinie „Caritas” w Zambrowie.

Oprócz stałych zadań, wpisanych w nasz wolontariacki kalendarz, podejmujemy szereg zadań akcyjnych i to zarówno na szczeblu powiatowym, miejskim i szkolnym. Najważniejsze z nich to Powiatowe Kampania Społeczne z okazji Światowego Dnia Życzliwości, Miejskie Mikołajki, Miejskie Kampanie Przeciw Przemocy Wobec Dzieci, lokalne i szkolne akcje charytatywne. W naszej działalności nie zapominamy również o akcentach patriotycznych. Dlatego co roku bierzemy udział w wystawach tematycznych, bądź sami je organizujemy. Angażujemy się też w ogólnopolskie inicjatywy patriotyczne poświęcone m.in. kolejnym rocznicom stanu wojennego, czy Powstania Warszawskiego.

Ważnym aspektem, podejmowanym przez wolontariuszy, jest organizacja sympozjów naukowych, poświęconych prawom dziecka i człowieka. Na przestrzeni lat gościliśmy znakomitych przedstawicieli różnych instytucji życia społecznego i to zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W murach naszej szkoły gościliśmy m.in. przedstawicieli władz samorządowych oraz grupę nauczycieli z Gruzji, grupę niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z doświadczonego powodzią Sandomierza. To dla nich zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów piśmienniczych. Ponadto miło było nam gościć Rzecznika Praw Dziecka RP, hierarchów duchowieństwa łomżyńskiego oraz wolontariuszy z Rwandy i białostockich fundacji „Pomóż im” i „Mam Marzenie”.

Opiekunowie: A. Maleszewska, W. Maleszewski