O Komitecie Obrony Robotników, prawach człowieka i solidarności

Publikujemy scenariusz lekcji o Komitecie Obrony Robotników i działaniach na rzecz przestrzegania praw człowieka w PRL. W ramach scenariusza uczniowie nie tylko pracują z materiałami źródłowymi dotyczącymi historii KOR-u, ale też realizują własne miniprojekty pokazujące związki między historią a współczesnością. Scenariusz i karty pracy dla uczniów można pobrać na dole strony. 

Zachęcamy również do zapoznania z poprzednimi materiałami Solidarnej Szkoły poświęconymi KOR-owi