Drugi semestr - rekrutujemy

Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć działania solidarnościowe - zapraszamy do zgłaszania swoich szkół do programu na drugi semestr. Uczniowie i nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci webinariów, materiałów edukacyjnych, scenariuszy projektów, a grupy, które zrealizują najciekawsze działania, zaprosimy w czerwcu do Gdańska na konferencję finałową. Link do rejestracji dostępny jest tutaj: rejestracja

Rejestracja trwa do 28 lutego. Rekrutacja ma charakter uzupełniający, szkoły, które już biorą udział w programie nie muszą wypełniać formularza po raz drugi.

Co czeka na szkoły w tej edycji programu?

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do zaangażowania w inicjatywy kształtujące u uczniów poczucie tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej. Zaczynamy od poznania historii i dziedzictwa wielkiego polskiego ruchu społecznego, Solidarności. Analizujemy postawy i wartości jego członków, aby zapytać uczniów, jak dzisiaj obecne są ideały Solidarności w życiu społecznym i debacie publicznej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Odwołujemy się do lokalnych problemów, ale też zapraszamy na spotkania z ekspertami z Palestyny, rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie i tym, jak być solidarnym z mieszkańcami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej. W programie przede wszystkim zachęcamy społeczności szkolne, aby wybrały własny cel, stworzyły i zrealizowały krok po kroku uczniowskie działania, dzięki którym młodzi ludzie uczą się solidarności, współpracując przy tym z nauczycielami, rodzicami, dyrektorem, pracownikami szkoły i społecznością lokalną.

Tworzymy Solidarną Szkołę poprzez realizację kolejnych zadań obowiązkowych:

  1. Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej (na podstawie kryteriów certyfikatu "Solidarnej Szkoły");
  2. Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały;
  3. Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego przez społeczność szkolną;

Wszystkie działania zaplanowane w Programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u uczniów poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności. W ramach Programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

W II semestrze programu oferujemy szkołom:  

  • nowe materiały edukacyjne dostępne online;
  • scenariusze szkolnych akcji i happeningów związanych z ważnymi rocznicami;
  • wsparcie przy realizacji projektów;
  • lekcje z ekspertami w postaci webinariów;
  • udział 12 najaktywniejszych szkół w finale projektu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku;
  • certyfikat "Solidarnej Szkoły" dla szkół, które wypełnią kryteria certyfikatu.

Regulamin uczestnictwa w programie "Solidarna Szkoła"