II semestr: ścieżka społeczna

Temat drugiego semestru – „Współczesna paczka solidarności” - będzie nawiązywał do historycznych “paczek solidarności”, próbując znaleźć ich współczesny wymiar. Uczniowie będą próbować odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj ideały Solidarności obecne są w życiu społecznym i debacie publicznej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Odwołują się przy tym do lokalnych problemów (miejscowość, kraj), ale też są zaproszeni do refleksji o tym, jak być solidarnym z mieszkańcami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej.

Głównym efektem realizacji programu „Solidarna Szkoła” będą działania uczniowskie. Dlatego, oprócz edukacji o solidarności w ramach lekcji różnych przedmiotów, społeczności szkolne realizują również projekty uczniowskie, których celem jest budowanie solidarności i poszukiwanie jej historycznych i współczesnych wymiarów. Młodzi ludzie będą uczyć się solidarności współpracując przy tym z nauczycielami, rodzicami, dyrektorem, pracownikami szkoły i społecznością lokalną.

Drugi semestr zakończy się zaplanowaniem i zrealizowaniem przez uczniów przy wsparciu nauczycieli i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej projektu uczniowskiego dotyczącego jednego z dwóch zakresów tematycznych:

  1. Projekt historyczny pn. „Paczki Solidarności” w oparciu o wiedzę zdobytą w pierwszym semestrze, np. projekt historii mówionej, wystawę, reportaż, grę miejską, „żywą bibliotekę”, kolaż, debatę. Celem uczniowskich projektów będzie odkrycie lokalnych historii “paczek solidarności” - ludzi zaangażowanych w ich dystrybucję czy korzystających z pomocy, a z drugiej strony popularyzację wiedzy o tych wydarzeniach wśród lokalnych społeczności (szczególnie młodszych pokoleń).
  2. Projekt społeczny pn. „Współczesna paczka solidarności”. W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną uczniowie poznają sytuację osób potrzebujących lokalnie i globalnie, nawiążą z nimi kontakt i przygotują własne „paczki solidarności”, rozumiane szeroko jako pomoc osobom lub społecznościom potrzebującym (niekoniecznie materialna). Osobisty kontakt (np. spotkania, Skype, wysyłanie listów/kartek okolicznościowych) będzie sprzyjał budowaniu empatii i zrozumienia.

DZIAŁANIA W II SEMESTRZE: 

  • Przeprowadzenie w szkole min. dwóch lekcji dotyczących „Współczesnej paczki solidarności” (luty-marzec 2018)
  • Zaplanowanie i zrealizowanie projektu uczniowskiego na jeden z dwóch tematów (luty-kwiecień 2018)
  • Udział uczniów i nauczycieli w Wirtualnym Festiwalu Historii Najnowszej (marzec 2018)
  • Udział w min. jednym webinarium dla nauczycieli
  • Przesłanie sprawozdań mailowych z realizacji projektu w II semestrze oraz sprawozdania końcowego.
  • Zapoznawanie się z materiałami i informacjami znajdującymi się na stronie internetowej, blogu Wirtualna pracownia historii najnowszej, Facebooku oraz w newsletterze programu przesyłanym drogą mailową
  • Udział w konferencji podsumowującej w Gdańsku (wybrane szkoły)
  • Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi ścieżki społecznej z poprzednich edycji, które znajdują się tutaj. Znajdziecie pośród nich m.in. scenariusze lekcji na temat solidarności lokalnej i globalnej, pomocy rozwojowej czy też materiał edukacyjny pn. "Jak nie wchodząc w politykę zmieniać świat"? 

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE MOGĄ STARAĆ SIĘ O PRZYZNANIE IM CERTYFIKATU SOLIDARNEJ SZKOŁY. WARUNKIEM OTRZYMANIA CERTYFIKATU JEST SPEŁNIENIE KRYTERIÓW, KTÓRE PREZENTUJEMY TUTAJ.